Predná a zadná strana preukazu totožnosti

2692

Kópiu vášho platného preukazu s fotografiou (napr. cestovný pas, vodičský preukaz alebo občiansky preukaz; predná a zadná strana) Prosím, dbajte na to, aby zasielané dokumenty boli dobre čitateľné a neprekročili veľkosť 5 MB.

Ak chcete zaostriť obrázok a nasnímať fotografiu, stlačte obrazovku tabletu alebo smartfónu. Okolo dokumentu tiež ponechajte dostatočný priestor. Uistite sa, že fotografie sú ostré a jasné a že sa nepoužíva blesk. Zadná časť PT: Predná strana preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom: Zadná strana preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej s predloženým preukazom totožnosti. Zneužitie preukazu je trestné.“. Title: Príloha č Predná strana vodičského preukazu obsahuje: slová "Vodičský preukaz" a "Slovenská republika" vytlačené veľkými písmenami v slovenskom jazyku, v ľavom hornom rohu obdĺžnik modrej farby s rozmermi 2 cm x 1 cm, v ktorom je kruh vytvorený dvanástimi žltými hviezdičkami; vnútri … Kópia občianskeho preukazu (predná a zadná strana dokladu) Kópia vodičského preukazu (predná a zadná strana dokladu) Výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace) Kolková známka/-ky v hodnote 50€ Kópia Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby Platný doklad totožnosti (predná a zadná strana) Výpis z bankového/sporiteľského účtu (vydaný za posledné 3 mesiace) List vydaný kreditnou/debetnou alebo predplatenou kartou (vydaný za posledné 3 mesiace) Faktúra za služby – napr. voda, plyn, elektrina (vydaná za posledné 3 mesiace) [Typ kalendár]: Predná a zadná strana kópie budú mať opačnú orientáciu.

Predná a zadná strana preukazu totožnosti

  1. Monedas antiguas de plata precio
  2. Čo potrebujete na ťažbu bitcoinov v roku 2021

Prosím, pamätajte na to, aby podpis zákonného zástupcu bol dobre čitateľný. Predná strana EHIC musí spĺňať štandardnú formu a obsahovať všetky údaje v kolónke 3 až 9. Zadná strana EHIC môže byť rôzna a môže to byť aj národný preukaz poisťovne vydávajúceho štátu. Na prednej strane je v štvorčeku orámovanom hviezdičkami uvedená skratka vydávajúcej krajiny. Kópiu vášho platného preukazu s fotografiou (napr.

§ 1 (1) Rozmery preukazu asistenta sčítania (ďalej len „preukaz“) sú 8,5 cm x 5,5 cm. (2) Predná strana preukazu obsahuje a) logo sčítania a logo úradu, b) označenie „PREUKAZ ASISTENTA SČÍTANIA“, c) titul, meno a priezvisko asistenta sčítania, d) názov obce, v ktorej asistent sčítania vykonáva sčítanie obyvateľov, e) identifikátor asistenta sčítania pridelený

Predná a zadná strana preukazu totožnosti

Strana 1402 Zbierka zákonov 2004 Príloha k čiastke 85 (zadná strana) V súlade s § 143 ods. 8 a § 145 ods. 10 zákona č.

Predná a zadná strana preukazu totožnosti

Ktoré dokumenty môžem použiť na účely dokladovania svojej totožnosti? Na účely dokladovania totožnosti sa akceptujú nasledujúce dokumenty (pri tomto je potrebná vždy predná aj zadná strana): Cestovný pas; Občiansky preukaz; Povolenie k pobytu (vo formáte kreditnej karty) Vodičský preukaz (vo formáte kreditnej karty)

Predná a zadná strana preukazu totožnosti

vonkajšia strana úplne otvoreného preukazu totožnosti dieťaťa. Zadná strana každé dieťa uvedené na strane 2 spoločného pasu musí byť držiteľom preukazu totožnosti so svojou fotografiou; preukaz musí mať rovnaké číslo ako príslušný spoločný pas, na ktorý sa odkazuje.

Predná a zadná strana preukazu totožnosti

3.2.1. Európsky preukaz zdravotného poistenia: predná strana preukazu Podklad je rozdelený na dve časti osou, ktorá vertikálne rozdeľuje plochu preukazu na časť 1 na ľavej strane (šírka 53 mm) a časť 2 na pravej strane.

Predná a zadná strana preukazu totožnosti

Identitätsdokument für ein Kind eines bevorrechtigten Ausländers. Zadná strana každé dieťa uvedené na strane 2 spoločného pasu musí byť držiteľom preukazu totožnosti so svojou fotografiou; preukaz musí mať rovnaké číslo ako príslušný spoločný pas, na ktorý sa odkazuje. Ktoré dokumenty môžem použiť na účely dokladovania svojej totožnosti? Na účely dokladovania totožnosti sa akceptujú nasledujúce dokumenty (pri tomto je potrebná vždy predná aj zadná strana): Cestovný pas; Občiansky preukaz; Povolenie k pobytu (vo formáte kreditnej karty) Vodičský preukaz (vo formáte kreditnej karty) Stratu preukazu treba ohlási " úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý ho vyhotovil.

Zariadenie začne skenovať prednú stranou a zobrazí správu Umiestnite zadnú stranu, stlačte [Spustiť]. SKWW. Kopírovanie preukazu totožnosti. 55  9. feb. 2016 eID karta slúži, tak ako doteraz, na preukazovanie totožnosti občana SR pri osobnom Pobytové preukazy cudzincov sú tiež vydávané vo forme a s funkčnosťou eID kariet. Vzor elektronickej identifikačnej karty - predná st 27.

Predná a zadná strana preukazu totožnosti

Držiteľ preukazu je povinný tomuto orgánu ohlásiť zmenu trvalého pobytu a priezviska. Preukaz je platný len s predloženým preukazom totožnosti. Zneužitie preukazu je trestné.“. 4 Průkaz totožnosti je oficiální doklad, který obsahuje základní údaje o držiteli, obvykle jeho jméno a příjmení, fotografii a datum narození. V některých případech může obsahovat i další údaje jako rodné číslo, adresu trvalého bydliště anebo národnost. Nosenie občianskeho preukazu pri sebe Povinné nosenie občianskych preukazov (OP) pri sebe, údajne vyžadované zákonom, je mýtus , ktorý pretrváva v našej spoločnosti dlhé roky.

Zneužitie preukazu je trestné.“. 4 ID preukaz umiestnite tak, aby zadná strana smerovala na predlohové sklo, pričom zachovajte medzi okrajmi medzeru aspoň 2 mm (0,08 palca) (uhlopriečne šrafovaná oblasť (A)) predlohového skla. Potom stlačte tlačidlo OK. Tlačiareň začne s kopírovaním. VZOR PREUKAZU KONTROLÓRA predná strana. zadná strana. predná strana Fotografia 30 x 35 mm SLOVENSKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVB Občiansky preukaz môže prevziať aj iná osoba po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom; plnomocenstvo nie je potrebné v prípade, že občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu splnomocní inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a Predná strana Umiestnite prednú časť preukazu totožnosti na rovný povrch. Ak chcete zaostriť obrázok a nasnímať fotografiu, stlačte obrazovku tabletu alebo smartfónu.

najlepšia platforma na obchodovanie kryptomeny v nás
6,99 milióna v indických rupiách
koľko je 5 dolárov na filipínskom peso
446 eur dolárov
overenie občianskeho preukazu
mám si kúpiť bitcoin práve teraz

Predná strana vodičského preukazu obsahuje osobné údaje držiteľa (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia), dátum vydania a skončenia platnosti vodičského preukazu, názov orgánu, ktorý vodičský preukaz vydal, číslo vodičského preukazu, podobu tváre, jednotlivé skupiny vozidiel, ktoré je držiteľ oprávnený viesť a

Zneužitie preukazu je trestné.“. 4 Průkaz totožnosti je oficiální doklad, který obsahuje základní údaje o držiteli, obvykle jeho jméno a příjmení, fotografii a datum narození. V některých případech může obsahovat i další údaje jako rodné číslo, adresu trvalého bydliště anebo národnost.

Pre zmenu vašich osobných údajov nám prostredníctvom e-mailu zašlite fotografiu svojho dokladu totožnosti (predná aj zadná strana), vodičského preukazu (predná aj zadná strana) alebo pasu (strana s fotografiou). V prípade zmeny mena nám môžete zaslať aj príslušný oficiálny dokument alebo sobášny list.

Identitätsdokument für ein Kind eines bevorrechtigten Ausländers. Zadná strana každé dieťa uvedené na strane 2 spoločného pasu musí byť držiteľom preukazu totožnosti so svojou fotografiou; preukaz musí mať rovnaké číslo ako príslušný spoločný pas, na ktorý sa odkazuje. Ktoré dokumenty môžem použiť na účely dokladovania svojej totožnosti? Na účely dokladovania totožnosti sa akceptujú nasledujúce dokumenty (pri tomto je potrebná vždy predná aj zadná strana): Cestovný pas; Občiansky preukaz; Povolenie k pobytu (vo formáte kreditnej karty) Vodičský preukaz (vo formáte kreditnej karty) Stratu preukazu treba ohlási " úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý ho vyhotovil. Držite preukazu je povinný tomuto orgánu ohlási " zmenu trvalého pobytu a priezviska. Preukaz je platný len s predloženým preukazom totožnosti. Zneužitie preukazu je trestné.

Preukaz totožnosti možno na požiadanie vydať občanom, ktorí majú menej ako 15 rokov, alebo občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Českej republike. ID preukaz umiestnite tak, aby zadná strana smerovala na predlohové sklo, pričom zachovajte medzi okrajmi medzeru aspoň 2 mm (0,08 palca) (uhlopriečne šrafovaná oblasť (A)) predlohového skla. Potom stlačte tlačidlo OK. Tlačiareň začne s kopírovaním. Zadná strana preukazu totožnosti obsahuje: a) vysvetľujúci text, b) adresa držiteľa preukazu totožnosti, c) dátum vydania, d) podpis držiteľa preukazu totožnosti, e) podpis riaditeľa diplomatického protokolu, f) odtlačok pečiatky Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Zadná strana občianskeho preukazu Občiansky preukaz môže byť odfotený alebo naskenovaný. Je dôležité, aby bol celý viditeľný a dobre čitateľný. Predná strana vodičského preukazu obsahuje osobné údaje držiteľa (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia), dátum vydania a skončenia platnosti vodičského preukazu, názov orgánu, ktorý vodičský preukaz vydal, číslo vodičského preukazu, podobu tváre, jednotlivé skupiny vozidiel, ktoré je držiteľ oprávnený viesť a Preukazy možno ľahko rozoznať.